OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie jest placówką prowadzącą działalność pod nadzorem merytorycznym nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Zatrudniamy kadrę szkoleniową z kwalifikacjami upoważniającymi do prowadzenia określonych form doskonalenia, potwierdzonych stosownymi dokumentami.

Placówka wpisana została do ewidencji przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem WEiS-I.5430.2.2016.TL
Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Kadra naszego ośrodka jest złożona z osób które posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

BOGATA OFERTA ZAJĘĆ

W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystkie zajęcia przygotowywane w taki sposób aby wszyscy jego uczestnicy byli zadowoleni.

SKALA OGÓLNOKRAJOWA

Działalność Ośrodka ma zasięg ogólnokrajowy. Zajęcia prowadzone są w Szczecinie w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej.

AKREDYTACJA OŚRODKA

Na podstawie decyzji z dnia 7 sierpnia 2018 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WSH TWP w Szczecinie uzyskał AKREDYTACJĘ Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

PARTNERZY